Základní škola a Mateřská škola Lípa nad Orlicí
ZŠ a MŠ
Lípa nad Orlicí škola plná pohody

Specifické poruchy učení

I když to na první pohled z názvu může tak vyznívat, tyto poruchy učení nemají nic společné s inteligencí. Mnoho rodičů, kterých děti se potýkají s těmito specifickými poruchami učení, mají inteligenci v pásmu průměru, nebo jsou dokonce nadprůměrné. Mnoho úspěšných lidí jako např. Walt Disney, Alexander Graham Bell či Winston Churchill měli potíže s učením, nebo-li tzv. specifické poruchy učení. Co to teda je? Specifické poruchy učení představují potíže při učení, které se spojují se schopností mozku přijímat, zpracovávat, analyzovat či uchovávat informace. To znamená, že inteligence v tom vůbec nehraje nebo nemusí hrát roli. Jde spíše o oblast paměti a učení než-li o inteligenci.

Existuje několik druhů poruch učení. Jde především o potíže v oblasti čtení, psaní, počítání. Spojují se taky s poruchami koncentrace. Převážná většina dětí či studentů s těmito potížemi se potýká s více než pouze jedním typem a většinou se kombinují, prolínají dva či více druhů (např. potíže v psaní a čtení atd.). Většinou se potíže v učení objeví právě tehdy, když má dítě prvně ony dovednosti ukázat na světlo světa - tedy ve škole. Specifické poruchy učení se tedy diagnostikují často právě v prvních ročnících základních škol, kdy rodič nebo učitel zpozoruje, že dítě obtížně zvládá či přímo bojuje se čtením, psaním nebo počítáním. Dva základní typy poruch učení bychom mohli rozdělit na verbální a neverbální.

DYSLEXIE, DYSGRAFIE A DYSORTOGRAFIE
Lidé s poruchami učení na úrovni verbální mají potíže se čteným nebo mluveným slovem. Tomuto typu se říká dyslexie, kdy má dítě potíže se čtením. Dysgrafie znamená potíže se psaním. Děti s dyslexií mají potíže rozpoznávat a zpracovávat písmena a zvuky s nimi spojované. Proto mají třeba potíže při čtení nebo psaní diktátu, protože si k danému znaku (písmenu či slovu) nepřiradí ten správný ekvivalent. Například dítě může být schopné správně a perfektně vyslovit, přečíst větu či odstavec. Avšak dítě vůbec nerozumí obsahu toho, co čte. Soustředí se na samotné čtení, nicméně mu uniká obsah. Druhým typem je, když má dítě potíže se samotným procesem psaní - od samotného pohybu rukou až po tvar písmene, slova či gramatické struktury. Dítě si pak zaměňuje m a n nebo - d p b - a neumí je správně napsat (protože jsou velice podobné). Potíže se správnou gramatickou strukturou a pravopisem se označuje jako dysortografie.

Mezi neverbální specifické poruchy učení zařazujeme především práci s čísly - DYSKALKULIE. Dítě s tímto typem poruchy učení má potíže se zpracováváním čísel, jejich významem, plete si například znaménka pro sčítání a dělení, či má potíže se zlomky apod.

S poruchami učení se často spojuje taky porucha pozornosti, označující se jako ADHD, čili porucha pozornosti a hyperaktivity. Je to proto, protože děti či jedinci s ADHD mají potíže s udržením pozorností, což zapříčiňuje to, že se u nich objeví i poruchy učení ve smyslu dyslexie či dysgrafie apod. Děti s ADHD se často nechají unést, jejich pozornost je těkavá, jsou roztržití a mají potíže svoji pozornost zaměřit a udržet. Jsou výrazně živé a aktivní nebo mají potíže během hodiny pozornost držet, být ticho, sedět, poslouchat a nevyrušovat. Pro některé učitele se tak stávají zlobivým žákem a předmětem potíží.

Příčiny vzniku specifických poruch učení u jedince zahrnují jak vlivy genetické (dědičnost), tak i charakteristiky nervové soustavy (vývoj mozkových struktur před i po narození), tak i vlivy prostředí. Dnes se však již stírají rozdíly mezi dětmi bez těchto poruch a dětmi se specifickými poruchami učení a tyto děti se tedy integrují do běžných tříd. Vyžadují však individuální přístup jak učitele, školy, tak i rodiče. Když máte indicie, že by Vaše dítě mohlo mít potíže se čtením, psaním či počítáním a tedy by se u něj mohla rozvinout některá ze zmiňovaných poruch učení, navštivte okresní pedagogicko-psychologickou poradnu, která se specializuje kromě jiného taky na práci s dětmi s těmito potížemi.

Partneři