O nás

Škola by neměla být pouze místem povinného školního vzdělávání v rámci zákonem stanovených norem – škola

tohoto tisíciletí se musí vrátit ke své téměř již zapomenuté roli – musí se stát přirozeným centrem komunity, přirozeným

centrem vzdělávání a zprostředkovávaného i aktivního poznávání nejen dětí, ale i dospělých.

Škola by se měla stát i místem pro realizaci zájmových a volnočasových aktivit, kde budou naplňovány představy o smysluplném trávení volného času.

Cílem naší školy je poskytnout dětem kvalitní základy všeobecného vzdělání, vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.

Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan. Rozvíjet vztahy vzájemné spolupráce s rodiči a vytvářet takové podmínky, aby žáci i rodiče vnímali školu jako jejich vzdělávací, výchovné a společenské centrum.

Cílem výuky je cesta od encyklopedických poznatků ke znalostem a dovednostem, které žák potřebuje pro život, aby se v něm dokázal uplatnit. Usilujeme o kvalitní výuku anglického jazyka a to již v MŠ a nižších ročnících ZŠ. Naším cílem je vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání.

Věříme, že hlavní motto školy "škola plná pohody", bude to klíčové, co děti budou zažívat každý den!

Základní škola

ŠKOLNÍ POTŘEBY

25.08.2013 23:17
ŠKOLNÍ POTŘEBY