Připravujeme se na certifikaci !!!

Proč má smysl více spolupracovat se školou?

 

  • Protože můžete ovlivnit, jaká je škola, kde vaše dítě tráví většinu času.
  • Protože můžete na svoje dítě působit shodně vy i učitelé.
  • Protože vy znáte svoje děti nejlépe a můžete učitelům pomoci.

Proč má smysl více spolupracovat s rodiči?

  • Uděláte si z rodičů „spojence“ - to se odrazí i na vztahu dítěte ke škole.
  • Rodiče budou vnímat školu jako „svoji“ a budou ji více podporovat.
  • Školy otevřené rodičům jsou kladně hodnoceny, rodiče tam přednostně posílají své děti.
  • A konečně rodiče mohou pro školu leccos udělat - od drobných oprav až po sponzorské dary nebo vedení kroužků pro děti.

 

1

Kritéria značky Rodiče vítáni – úprava textu,

vysvětlující komentář (13. 6. 2012)

Poznámka: upravený text vybraných kritérií je označen červeně.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Tyto požadavky jsou

 

povinné a škola je musí pro základní úroveň certifikace naplňovat alespoň jedním z uvedených způsobů.

 

I základní požadavky umožňují škole naplňovat je různými způsoby tak, aby byli spokojeni jak rodiče, tak pracovníci školy. Všímejte si proto možností, které jsou u každého požadavku uvedeny - škola může kritérium naplňovat pouze jedním z uvedených způsobů.

 

Kritérium

Komentář

1. Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin.

 

 

 

Škola samozřejmě musí dbát na bezpečnost dětí, a tak není vždy možné ponechávat vstup do školy volně otevřený. Proto jsou uvedeny i další dvě možnosti, kterými může škola kritérium naplňovat. Rodič by měl ovšem mít možnost své věci vyřídit i odpoledne (definovat odpolední hodiny není snadné, situace se bude lišit škola do školy, jde například o časy mezi druhou a pátou hodinou). Podstatné je především to, aby bylo obecně známé, do kdy rodiče ve škole vždy najdou někoho, kdo jim podá základní informace.

 

 

U vstupních dveří je viditelně umístěn označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy pustí pověřená osoba.

 

 

U vstupních dveří je viditelně uvedeno telefonní číslo, na které má rodič zavolat, aby ho do školy pustila pověřená osoba.

 

 

Vchod do školy se nezamyká a je volně přístupný.

 

 

2. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy.

 

 

 

Ideální samozřejmě je, když škola kombinuje všechny tyto možnosti. Základní telefonní čísla do ředitelny mohou být vyvěšena na cedulce u vchodu, běžně by měly být všechny kontakty, e-maily, pevné linky (případně mobilní čísla) dostupné na webu a číslo či osobní e-mail na třídního učitele by měli rodiče dostat přímo od něj a s jeho svolením.

 

 

Rodiče dostávají na začátku školního roku tištěný aktuální seznam s kontakty na vyučující a vedení školy (telefon a e-mail).

 

 

Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a vedení škol. Na stránkách jsou uvedeny kontakty (email, telefon) na vedení školy a spojovatelku, ideálně na všechny zaměstnance školy.

 

 

3. Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.

 

 

 

Škola samozřejmě může vyhovět požadavku jedním letáčkem vloženým prvního září do žákovské knížky, ale to není zrovna uživatelský komfort. Některé školy informují rodiče průběžně každý týden pomocí speciální informačního sešitku, ale běžný, dostupný a plně funkční způsob je dnes týdenní školní program na webu, kde budou v kalendáři zaznamenány všechny školní akce mimo běžný rozvrh.

 

 

Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří, sportovní soustředění a další akce pořádané školou.

 

 

Tyto informace má škola stále dostupné na svém webu a průběžně je aktualizuje.