Rady rodičům

CO MÁ UMĚT PŘEDŠKOLÁK

24.08.2012 23:16
Své jméno a příjmení Svůj věk Adresu svého bydliště Jména rodičů Zaměstnání rodičů ( co dělají ) Základní barvy, doplňkové a odstíny Geometrické tvary Počítat do desíti Poznat a vyprávět krátkou pohádku Přednést básničku Zazpívat písničku Držet správně tužku Nakreslit...

Péče o řeč

11.08.2012 19:32
PÉČE O ŘEČ Řeč má v naší lidské společnosti zcela mimořádné postavení. Artikulovaná řeč je na tomto světě teprve asi 80000, nebo dokonce jen 40000 let. Přitom se z ní stal za těch pár tisíciletí nejúčinnější nástroj společenské komunikace. A není proto divu, že jsme na ní velmi citliví. Vývoj...

Specifické poruchy učení

11.08.2012 19:32
SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ I když to na první pohled z názvu může tak vyznívat, tyto poruchy učení nemají nic společné s inteligencí. Mnoho rodičů, kterých děti se potýkají s těmito specifickými poruchami učení, mají inteligenci v pásmu průměru, nebo jsou dokonce nadprůměrné. Mnoho úspěšných...

Dítě a hra

11.08.2012 19:31
DÍTĚ A HRA Hra má pro dítě i dospělého neuvěřitelně harmonizující vliv. Pracuje se v ní s představivostí a realitou, individualizací a socializací, humorem a vážností, rozumem a citem, prožíváním a konkrétní činností. Dospělí by se měli učit žít v harmonickém vztahu s dětmi a užívat si...

Buďte pro své dítě dobrým vzorem

11.08.2012 19:31
BUĎTE PRO SVÉ DÍTĚ DOBRÝM VZOREM RODINA JE ZÁKLAD Děti se učí napodobováním svého okolí. Dokáží skvěle pozorovat a imitovat. Například mateřský jazyk se učí pouze odposloucháváním, napodobováním a pozorováním. Takto podobně přejímají i zvyky, postoje, hodnoty. Díky tomu, jak děti odkoukávají...

Rodinné prostředí

11.08.2012 19:30
RODINNÉ PROSTŘEDÍ Rodina je základem všeho a každá má své vlastní „ovzduší“. Jedná se o souhrn pocitů a vztahů, které k sobě členové rodiny navzájem chovají. Harmonické prostředí má na všechny členy velmi pozitivní vliv. Všichni cítí, že jsou součástí celku a mají chuť spolupracovat. Děti v...

Deset pravidel pro "úžasné rodiče"

11.08.2012 19:29
Deset pravidel pro "úžasné rodiče" Rodiče by se měli vždy radovat ze svých dětí, i když se často nechovají zrovna podle našich představ. Nenechejme se zlobením svých dětí okrást o radost ze společného soužití. Připravme si plán na změnu našich postojů a jejich chování a pak už si může jen...

Bezpečný internet

11.08.2012 19:27
internet je svobodné prostředí, poskytuje volnost v šíření informací, hlásání názorů, komunikaci….neklade překážky, nezná hranice. Může však být využit nejen s úmyslem dobrým, ale i s úmyslem zlým. Internet není lepší než reálný svět – protože jej tvoří stejní lidé. Vždy na to...

Aktivní pohyb a zdravá výživa

11.08.2012 19:26
Ke zdravému vývoji dítěte je kromě zdravé stravy také pohybová aktivita.(Kromě školy je pro děti nezbytnou součástí dne pohybová aktivita.) V tomto věku potřebují dostatek pohybu, měly by mu věnovat přibližně stejně času, jako tráví ve škole. Právě v této době začínají také se sportem a utváří si...

Zdravá výživa

11.08.2012 19:24
ZDRAVÁ VÝŽIVA Zdravá výživa, dostatek pohybu a pohybové aktivity jsou nepostradatelnou součástí harmonického rozvoje dětí v oblasti zdravého životního stylu. Co je zdravá výživa? Je to výživa, která nám zajistí pravidelný a dostatečný přísun energie a všech dalších živin, které jsou důležité...

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

11.08.2012 19:05
VYHLÁŠKA   ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládežeatělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o...

Jak postupovat pokud chcete uvolnit dítě z vyučování

11.08.2012 19:04
  Uvolnění z vyučování- postup 1. Zákonný zástupce vyplní připravený formulář a podepíše 2. Třídní učitel doplní své vyjádření a dá k vyjádření ředitelce školy. 3. Potvrzený formulář třídním učitelem/učitelkou a ředitelkou školy se uloží v ředitelně školy. 4. Zákonný zástupce...