Tato omluvenka má pouze informativní charakter pro vyučující, je nutné neúčast žáka zapsat do žákovské knížky.

Do poznámky uveďte:

Jméno žáka

Datum

Důvod nepřítomnosti

Kontaktujte nás