zveřejnění rozpočtu 2017

20.01.2017 23:35

Zákon č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přináší změny, které se týkají i příspěvkových organizací zřízených obcemi.

Povinností příspěvkové organizace je zveřejnění rozpočtu. Dále také vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat střednědobý výhled rozpočtu, minimálně na 2 roky. Pro naši organizaci odpovídá tento výhled dvojnásobku rozpočtu na rok 2017.

Mzdové náklady pro příspěvkovou organizaci určuje normativ Královéhradeckého kraje.

 

rozpocet 2017 ZS.pdf (198387)