Zápis do ZŠ -24.1.2013

25.01.2013 00:16

Ve čtvrtek 24.1.2013 od 13.30-16.00 se konAL v budově ZŠ zápis dětí do 1.třídy. K zápisu se dostaví žáci narození v době od 1.9. 2006 do 31.8.2007 a dále ty děti,které měly v letošním školním roce odklad školní docházky.Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte.Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky,upozorněte na tuto skutečnost vedení školy při zápisu. Bude-li Vaše dítě v době zápisu nemocné, omluvte ho buď osobně nebo telefonicky na tel. čísle 494371409.