základní body koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí

11.08.2012 14:58

Vážení občané a především rodiče,
ráda bych věnovala těchto pár řádků právě Vám.  Jmenuji se Kateřina Guldánová a na základě výběrového řízení jsem byla jmenovaná do funkce ředitelky ZŠ a MŠ v Lípě nad Orlicí. Vážím si rozhodnutí komise i zřizovatele a věřím, že svými schopnostmi, pílí, pozitivním vztahem k dětem a osobním nasazením budu přínosem pro školu i obec.

     Ráda bych Vám touto cestou představila základní body koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí.

     Je jisté, že i tak malá obec jako je Lípa nad Orlicí musí nabídnout a poskytovat především kvalitní základy všeobecného vzdělání.  Což je zároveň i má hlavní priorita.

     Jako další stěžejní bod bych jmenovala důraz na všestranný rozvoj a individualitu každého dítěte.

     Ráda bych zmínila důležitý aspekt, a sice rozvíjení vztahů vzájemné spolupráce s rodinou. Je potřeba vytvářet  takové podmínky, aby děti i rodiče vnímali školu jako jejich vzdělávací, výchovné a společenské centrum obce. Mojí velkou snahou bude získání značky „RODIČE VÍTÁNI“ – což je značka pro školy otevřené rodičům. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky a na druhé straně zase učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věřím, že spolupráce a partnerská komunikace školy a rodiny se vyplácí, a to oběma stranám.  Doufám, že se nám daná kritéria pro získání tohoto certifikátu podaří brzy naplnit.   

 Další dílčí prioritu spatřuji ve využívání komunikačních a informačních technologií ve výuce i mimo ní.

     V kontrastu s předchozím bodem vidím jako velmi důležité klást důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí, zlepšení komunikativních dovedností a logopedickou péči.

    Pro nový školní rok se chystá několik zájmových kroužků, mimo jiné i výuka anglického jazyka i v mateřské škole.

    O dalších novinkách a připravovaných akcích Vás budu včas informovat prostřednictvím webových stránek ZŠ a MŠ.

     Budu ráda, když naše spolupráce napomůže pozitivní cestě za vzděláním Vašich dětí.
 
  Na setkávání s Vámi a Vašimi dětmi se těší
Mgr. Kateřina Guldánová.