zájmový kroužek KREATIVNÍ ČINNOSTI

27.09.2016 00:14

Vzhledem k tomu, že pro školní rok 2016/2017 byla převýšena kapacita zájemců

o zájmový kroužek KREATIVNÍ ČINNOSTI, bude (s odvoláním na bod č. 6 Pravidel zájmových kroužků) přistoupeno k výběru účastníků LOSEM.

Losování proběhne za účasti 3 pedagogických pracovníků, všech přihlášených dětí a s možností přítomnosti zákonných zástupců ve čtvrtek 29. 9. 2016 v 15.00 hodv ZŠ.

Seznam vylosovaných dětí bude  zveřejněn na vstupních dveřích ZŠ a MŠ,  na web stránkách.

Činnost kroužku bude zahájena 5. 10. 2016 ( 15.30 – 17.00 hod).