VÝSKYT VŠÍ U DĚTÍ - POSTUP PŘI ONEMOCNĚNÍ PEDIKULÓZOU

03.05.2017 00:08

POSTUP PŘI ONEMOCNĚNÍ PEDIKULÓZOU (výskyt vší)   U DĚTÍ

 

  1.  Pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za infekční onemocnění.

 

  1. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich rodiče.

 

  1. Na základě výše uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně působí preventivně s cílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou a při zjištění onemocnění u dítěte  neprodleně informují jeho rodiče, požádají je o vyzvednutí dítěte ze školy a o zajištění jeho léčení. O výskytu pedikulózy v zařízení  následně informují všechny rodiče  a zákonné zástupce.

 

  1. Zákonní zástupci nemocného dítěte při jeho návratu do školy potvrdí úspěšnost léčby (viz příloha). V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. Při podezření na zanedbávání péče o děti má škola oznamovací povinnost vůči orgánům péče o rodinu a sociálně právní ochrany dětí.

 

 

 

                                                                      Mgr. Kateřina Guldánová

                                                                            ředitelka ZŠ a MŠ

 

 

 

 

V Lípě nad Orlicí 2. 5. 2013