PROJEKTOVÝ TÝDEN – ŠLAPEME SI ZA ZVĚŘÍ , NESEM OBĚD S VEČEŘÍ . . .

27.01.2013 21:56

-nezapomínáme na volně žíjící zvířátka a ptáčky
-přinášíme dobroty pro zvířátka a ptáčky do MŠ
-seznamujeme se s péčí myslivců o přírodu a zvířata v zimě
-šlapeme ke krmelci, pozorujeme stopy , sypeme dobroty pro   zvířata a ptáčky

HOST V MŠ  - návštěva myslivce v MŠ
– učíme se komunikovat s cizími lidmi
- myslivcovy starosti
- lovecké trofeje
- myslivec p.Doležal nám přečte příběh z knihy

HAJNÝ ROBÁTKO
- prohlížíme si knihy,obrázky o zvířátkách,myslivecký kalendář
-zpíváme – Já do lesa nepojedu , Běží liška k Táboru , Kroky lišky, Zajíc , hrajeme pohybové hry o zvířátkách,výtvarně tvoříme.

 

PROJEKT:  ŠLAPEME SI ZA ZVĚŘÍ, NESEM OBĚD S VEČEŘÍ

 

Také o letošní zimě pamatujeme v naší mateřské škole na zvířátka v přírodě. V rámci projektu Šlapeme si za zvěří, nesem oběd s večeří  jsme se vypravili ke krmelci do luk za vesnici. Děti přinesly pro zvířátka různé dobroty a zbývalo jen počkat na pěkné počasí a mohli jsme se vydat na cestu. U krmelce jsme pozorovali stopy ve sněhu, rozmýšleli, jaká zvířátka asi ke krmelci chodí a zazpívali si o nich písničky.

Do školky přišel za námi i pan myslivec, ale byla to vlastně paní učitelka, protože ten doopravdový onemocněl a přijde za námi později. Povídali jsme si společně o lese i zvířátkách, poznávali je pak na obrázcích, zahráli si hry, zazpívali si  písničky a naučili se  novou básničku. Na počítači jsme si prohlédli CD Náš les, kde jsme se dozvěděli vše, co les skrývá, kdo v něm žije i jaké rostliny v něm  můžeme najít.

O lese a zvířátkách si také čteme v knížce Václava Čtvrtka O hajném Robotkovi a jelenu Větrníkovi.