Přeočkování proti TBC

11.08.2012 19:39

 

Ministerstvo zdravotnictví požádalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zveřejnění informace, že v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace, Evropského centra pro kontrolu nemocí a národních odborných autorit v oblasti vakcinologie, TBC, pediatrie, infekce a epidemiologie vyhláškou č. 65/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, od 12. 3. 2009 ruší plošné provádění přeočkování proti TBC u dětí ve věku jedenácti let.
Hlavní hygienik České republiky MUDr. Michael Vít upozorňuje, že aktivity vyvíjené některými kalmetizačními pracovišti v oblasti přeočkovávání dětí ve věku deseti a jedenácti let jsou neefektivní a zbytečné.
Vzhledem k medializaci zrušení BCG revakcinace (přeočkování proti TBC) dětí v 11 letech při zachování primovakcinace při narození dítěte v ČR upozorňuje MZ na společné stanovisko předsedů odborných společností ČLS JEP uveřejněné na www.detskylekar.cz, se kterým se hlavní hygienik ČR a náměstek ministryně pro ochranu veřejného zdraví plně ztotožňuje.
MŠMT doporučuje ředitelům základních škol zvážit při spolupráci s kalmetizačním pracovištěm tyto skutečnosti a dostatečně informovat rodiče dětí výše uvedené věkové kategorie.
 
Dovoluji si Vás tímto požádat o informování škol.
Děkuji za spolupráci
 
PaedDr. Jiřina Tichá
ředitelka odboru předškolního, základního a
základního uměleckého vzdělávání
MŠMT
 
Vyřizuje:
 
Mgr. Vladimíra Neklapilová
odbor předškolního, základního
a základního uměleckého vzdělávání
MŠMT, Karmelitská 7, 118 00 Praha
detaš. pracoviště U Lužického semináře 13
tel.234 813 123