Potvrzení pro účely slevy na dani za rok 2017

17.01.2018 00:05

Potvrzení pro účely slevy na dani za rok 2017

Potvrzení pro účely slevy na dani za platby školného za předškolní vzdělávání za rok 2017 bude mateřská škola vydávat po zpracování všech plateb a účetní závěrky, tj. nejdříve 25.  ledna 2018.
Limit pro odevzdání tohoto potvrzení zaměstnavateli je do 15. 2.
Mateřská škola má svůj formulář na potvrzení platby.
Potvrzení se vydá pouze jedno a jen jednomu z rodičů proti podpisu při převzetí.
Potvrzení  bude vydávat p. Eva Bašová v MŠ.

§ 35bb Sleva za umístění dítěte
(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.
V důsledku zvýšení minimální mzdy je za rok 2017 možné uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku až do výše 11.000 Kč ročně za každé dítě.