nabídka partnertství 2017

24.07.2017 00:25

Ráda bych Vám nebo Vaší společnosti nabídla partnerství ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY v Lípě nad Orlicí.


Oslovuji touto cestou všechny Vás, protože mám již 5. rokem snahu vybudovat ZŠ a MŠ, která bude odpovídat standardu 21. století a nabídne eventuálně Vašim dětem či vnoučatům odpovídající vzdělání a místo pro hru a radost.

 

Ráda bych Vás informovala o  části úkolů, které se nám podařilo splnit  za krátké období (od 8/2012), kdy jsem ředitelkou ZŠ a MŠ v Lípě nad Orlicí:

 • Byly zřízeny nové internetové stránky ZŠ a MŠ – na kterých informujeme rodiče, přátele školy a veřejnost o detailním dění ve škole včetně fotografií z akcí v ZŠ a MŠ.
 • Pro děti byla zřízena nová učebna s interaktivní tabulí včetně nové výmalby, podlah, topení a vybavení třídy.
 • Byla vybudována nová počítačová  učebna  včetně  nových počítačů.
 • Všichni žáci  1.- 4. třídy aktivně využívají interaktivní tabule při výuce.
 • Z původní učebny byla vybudována tělocvična, kde mají děti větší prostor pro výukuTV.
 • Naše škola se zapojila do projektu „ CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ pod názvem „Lípa nad Orlicí čte dětem“, naším cílem je podpora čtenářské gramotnosti u dětí.
 • Nové zájmové kroužky, mimo jiné i výuka anglického jazyka i v mateřské škole je již součástí dění v ZŠ a MŠ.
 • V roce 2012 byl zahájen celkový úklid ZŠ a MŠ.
 • Mnoho kulturních, vzdělávacích a naučných akcí pro naše děti  v MŠ i ZŠ.
 • Ve spolupráci s obcí Lípa nad Orlicí došlo k výměně oken v MŠ.
 • MŠ byla vybavena novým nábytkem, novým kobercem. Prostory MŠ byly vymalovány a doplněny o nové didaktické hračky pro děti.
 • Připojení MŠ na internet
 • Zprovoznění PC v MŠ
 • Zapojení ZŠ a MŠ do dění v obci
 • ZŠ Lípa nad Orlicí předložila žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova v občanském vybavení v oblasti péče o děti a dotaci získalo v projektu „S učením i hrami na dvůr pod lípami“, žádost byla úspěšně ohodnocena a podpořena.
 • Podařilo se nám navýšit kapacitu školní družiny na 25 žáků
 • Ve výuce používáme nová média jako jsou tablety  a interaktivní učebnice a programy  využitelné pro interaktivní tabuli
 • Mimoškolní aktivity byly rozšířeny o kurz keramiky.
 • Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu výuky angličtiny eTwinning-žáci naší školy  spolupracují na zvoleném projektu se žáky škol několika států Evropy- snažíme se naše děti jazykově připravit na budoucnost.
 • Revitalizace hřiště v MŠ- hřiště u MŠ bylo současně v havarijním stavu.
 • Výměna plotu v MŠ. Splněno.
 • Revitalizace pozemku spojená s výměnou plotu a výstavbou hřiště přilehlého u ZŠ v rámci získané dotace. Naše organizace předložila žádost o dotaci v programu LEADER v rámci strategického plánu programu rozvoje venkova /MAS NAD ORLICÍ.
  Projekt pod názvem „S učením i hrami na dvůr pod lípami“ předložený v 8. výzvě výběrová komise doporučila k financování. SPLNĚNO !
 • Nákup nového nábytkového vybavení tříd ZŠ -příprava na další školní rok, kdy bude100% naplněna kapacita školy. Splněno.

Ve školní  roce 2016 – 2017 nás ve spolupráci s obcí čekají následující úkoly, které by měly zlepšit výuku, zpříjemnit našim dětem chvíle ve školce a škole a snížit energetickou náročnost našich budov:

 • Získání značky „RODIČE VÍTÁNI“ – což je značka pro školy otevřené rodičům. Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky a na druhé straně zase učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věřím, že spolupráce a partnerská komunikace školy a rodiny se vyplácí, a to oběma stranám. 
 • Pokračování projektu „ CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ pod názvem „Lípa nad Orlicí čte dětem“
 • Pokračování projektu Recyklohrání
 • Pokračování projektu Elektrowin
 • Pokračování ve sběru pomerančové kůry, citronové kůry, léčivých rostlin a papíru
 • Zapojení ZŠ a MŠ do dění v obci-vítání občánků, vystoupení dětí na různých akcích pořádaných obcí Lípa nad Orl.

 

Jako další úkoly pro delší časový horizont jsou:

 • Rekonstrukce půdních prostor školy a rozšíření kapacity školy pro výuku, zároveň jako prostor pro zbudování školní družiny s využitím pro mimoškolní aktivity nejen pro žáky, ale i občany Lípy nad Orlicí
 • Zateplení a nová fasáda budovy školy

 

     Bohužel naše cíle jsou závislé na výši financí, které jsou nám přiděleny v rámci rozpočtové kapitoly školství.

 
Jako protihodnotu Vašemu případnému finančnímu příspěvku nabízíme prestižní reklamu v místě ZŠ a MŠ (název firmy + odkaz na Vaše internetové stránky), reklamu v obecním zpravodaji, reklamu na našich internetových stránkách a hlavně nefalšovanou dětskou radost.

 

Děkuji za Vaši pozornost a eventuálně odpověď na naši nabídku.

 

S pozdravem
za ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí
Mgr. Kateřina Guldánová

ředitelka - reditelka@zsmslipa.cz