komentář k posledním fotografiím z MŠ

12.06.2014 06:41

ČARODĚJNICKÝ REJ V MŠ

Tak jako každým rokem, tak i letos, se 30.dubna slétlo do školky spousta čarodějnic  a čarodějů. Společně jsme si užili veselé dopoledne plné písniček, soutěží i her. Mlsali jsme čarodějnický lektvar a jako odměnu za soutěžení i  sladké gumové příšerky. A jako správné čarodějnice jsme při zapáleném ohýnku začarovali všechno, čeho jsme se chtěli zbavit a přičarovali si splnění tajných přání. Sluníčko nás provázelo celým dopolednem a oběd venku pod břízkami chutnal náramně.

 

POLICISTKA V MŠ

Beseda s policistkou Městské policie Týniště nad Orlicí paní Zdenou Pálovou navázala na projektový týden v MŠ „Dej pozor, zajíci!“. Týkal se dopravní výchovy a paní policistka rozšířila toto téma ve své přednášce nejen o bezpečné chování dětí při jízdě na kole v silničním provozu, ale i chování v kontaktu s cizími osobami. Děti se spontánně zapojovaly a pozorně poslouchaly nové poznatky. Odměnou jim byla pochvala a reflexní samolepka na kolo nebo přilbu.

 

VÝLET MŠ ZA INDIÁNY NA POTŠTEJN

Na 3. června byl naplánován výlet dětí ze školky na hrad Potštejn a za indiány na Vochtánku. Projektový týden, který mu předcházel, se nesl ve znamení  poznávání kultury a života indiánů, jejich zvyklostí a dovedností. Děti si na výlet vyrobily krásné čelenky, potiskly a vyzdobily trička, vytvořily veliký totem z kartonu jako jeden z indiánských symbolů. Ale hlavně se na výlet velmi těšily, stejně jako my, dospěláci. Počasí se nakonec umoudřilo, dešťové kapičky nás však chvílemi pozlobily. Zvládnuli jsme příjemnou procházku na hrad Potštejn, dopřáli si krásný výhled do okolí, ujedli něco ze zásob v batůžku a koupili si i nějakou maličkost v obchůdku. Indiánskou stezkou jsme po hřebenu opatrně sešli k louce na Vochtánku, kde už nás čekala indiánská rodina – sám velký náčelník Sedící pod koněm, jeho žena, mladší přítel Mnoho koní a dívka. Vyprávěli nám o životě indiánů v minulosti, o způsobu života, jak se oblékali, zdobili a čím se bavili. Děti zaujala veliká kožešina z bizona i velký buben z jelení kůže, při jehož rytmu se spolu s náčelníkem naučily jednoducho píseň. Návštěva týpí byla velkým zážitkem. Děti pozorně poslouchaly náčelníka, prohlížely si pravé indiánské zbraně, ale i hračky a předměty denní potřeby. Závěr setkání s indiány patřil jejich dovednostem v jízdě na koni. Děti mohutně povzbuzovaly čestné sportovní utkání v indiánských disciplinách – střelbě lukem a zatínání sekery do špalku během jízdy na koni. Závěrečné společné foto s indiánskou rodinou pak bude všem vzpomínkou na krásné dopoledne prožité v podhradí  Potštejna. Pak už se zbývalo jen posilnit se na cestu dobrotami od maminek, pokusit  se najít ukrytý poklad a procházkou podle řeky Orlice a lipovou alejí se vydat do Potštejna, kde na nás čekal autobus a my se plni dojmu vraceli domů.