Jak postupovat pokud chcete uvolnit dítě z vyučování

11.08.2012 19:04

 

Uvolnění z vyučování- postup

1. Zákonný zástupce vyplní připravený formulář a podepíše

2. Třídní učitel doplní své vyjádření a dá k vyjádření ředitelce školy.

3. Potvrzený formulář třídním učitelem/učitelkou a ředitelkou školy se uloží v ředitelně školy.

4. Zákonný zástupce obdrží kopii potvrzeného formuláře.