Informace o stravování v jídelně

11.08.2012 20:26

Sídlí v budově MŠ. V posledních letech zde proběhla řada stavebních úprav a mnoho finančních prostředků se investovalo do vybavení kuchyně. V kuchyni se připravují 2x denně svačiny pro MŠ, obědy pro děti z MŠ, ZŠ a pro zaměstnance.
O to, aby všem dobře chutnalo se starají p. Eva Bašová a Dita Hlavová

 

Doba výdeje stravy:

 

Pro děti MŠ 1. svačina 8:45 - 9:00
  oběd 11:45 - 12:45
  2. svačina 14:15 - 14:30
Pro žáky ZŠ oběd 11:50 - 12:15
    12:50 - 13:15

 

Úhrada stravy

  • provádí se po vyúčtování zpětně za předchozí měsíc vždy druhou středu v měsíci
  • bezhotovostně na účet ZŠ a MŠ vedený u České spořitelny, a.s., č. 1244293369/0800 (VS: rodné číslo dítěte)
  • inkasem povoleným ve prospěch našeho účtu s limitem max.

 

Přihlašování a odhlašování stravy

  • provádí se do sešitu v šatně MŠ, nebo telefonicky na tel. č. 494 371 427 nejpozději den předem do 14:30 hodin
  • v případě onemocnění je možné odebrat stravu první den nemoci do přinesených nádob
  • POZOR! Pokud dítě není ze stravování odhlášeno, strava se účtuje!

 

Jídelníček a informace pro strávníky jsou pravidelně vyvěšovány v šatně MŠ, v chodbě u školní jídelny a na internetových stránkách školy.