DEN STROMŮ - 18.10.2019

24.10.2019 19:25

Na naše vlastní náklady mimo rozpočet školy byl vysazen na zahradu MŠ nový jehličnan-borovice pokroucená, která se stala symbolem akce DEN STROMŮ.

 

ZŠ a MŠ aktuálně podala žádost z nadace PARTNERSTVÍ, název výzvy je ZELENÉ OÁZY 2019/2020

s názvem Obnova školní zahrady, její zastínění a vytvoření prostoru pro děti a žáky školy. Díky této dotaci bychom chtěli zakoupit a vysadit stromy, keře a trvalky v celkové výši dotace  61 330,-Kč.

 

Škola je  zapojena do iniciativy SÁZÍME BUDOUCNOST hlavou, srdcem, rukama.

 

Během jara tohoto roku  bylo vysazeno 6 listnatých stromů, které nám krášlí zahradu. Jsou to:

HRUŠEŇ CALLEYOVA

LILIOVNÍK TULIPÁNOKVĚTÝ

JAVOR MLÉČ

DŘEZOVEC TROJTRNNÝ

PLATAN JAVOROLISTÝ

JAVOR STŘÍBRNÝ

 

 

 

Mgr. Kateřina Guldánová

ředitelka