Zájmové kroužky pro školní rok 2013/2014

25.08.2013 22:38
Zájmové kroužky pro děti ZŠ, MŠ, Lípa nad Orlicí

Školní rok 2013/2014

Zapisujte se do kroužků u pedagogů nebo na e-mailu reditelka@zsmslipa.cz.

 

č. kroužku název kroužku určeno popis kroužku Vyučuje Cena
1 Flétnička pro předškoláčky a školáčky Děti se učí hravě základům hudební nauky a hře na zobcovou flétnu. Mgr. K. Guldánová cena 250,- Kč (1 pololetí)
2 Kroužek kreativního tvoření pro předškoláčky a školáčky práce s netradičními materiály, keramickou hlínou, využití různých výtvarných technik M. Nedomanská cena 250,- Kč (1 pololetí
3 Hudebně-pohybový kroužek pro děti z MŠ děti z MŠ nácvik písní, hudebně pohybové hry, rytmizace, doprovod písní Mgr. K. Guldánová zdarma