Bezpečnostní opatření

04.11.2014 00:05

Č.j.: 79/2014/ZŠ, MŠ                                                  

Vážení rodiče,

vzhledem k tragické události na střední škole ve Žďáru nad Sázavou přijímá naše škola tato doporučená bezpečnostní opatření:

Mateřská škola

škola vyhodnotila rizika stávajícího zabezpečení školy a přijala opatření k zajištění bezpečnosti dětí MŠ:

od 6.30 do 8.00 hod je škola přístupná

·        v době od 6.30 hod do 8.00 hod je škola přístupná pro vstup dětí, dohled zajišťují pedagogičtí pracovníci

·        od 8.00 hod je MŠ uzavřena a přístupna pouze na zazvonění

·        od 12.00 do 12.30 hod bude škola otevřena pro možnost vyzvedávání dětí po obědě,                         

·        ve 12.30 hod bude do 14.30 hod uzavřena a přístupna pouze na zazvonění

·        v nejbližších měsících  bude vstup do  MŠ zabezpečen elektronickým systémem

·        nedovolte prosím, aby s Vámi do školy současně vstupovaly další osoby

·        při odchodu ze školy nikoho do budovy nepouštějte

·        prosíme o předání těchto informací všem osobám, které jste pověřili přiváděním/vyzvedáváním Vašich dětí

·        boční vchod do ŠJ je uzavřen, přístupný pouze po zazvonění

 

Základní škola/Školní družina

škola vyhodnotila rizika stávajícího zabezpečení školy a přijala následující opatření k zajištění bezpečnosti žáků ZŠ:

  • od  7.45 hod do 8.00 hod je škola otevřena pouze pro žáky, dohled zajišťují pedagogičtí pracovníci
  • od 8.00 hod po dobu výuky je škola přístupná hlavním vchodem pouze na zvonek
  • v nejbližších měsících  bude hlavní vchod  zabezpečen elektronicky
  • v době provozu  ŠD je škola z bezpečnostních důvodu uzavřena, pro vyzvedávání dětí používejte zvonek označený štítkem ZŠ
  • při návštěvě školy nedovolte prosím, aby s Vámi do školy současně vstupovaly další osoby
  • při odchodu ze školy nikoho do budovy nepouštějte
  • prosíme o předání těchto informací všem osobám, které jste pověřili přiváděním/vyzvedáváním Vašich dětí ze ŠD
  • zadní vchod  ZŠ je stále zavřený, v případě odchodu žáků na školní pozemek jej vyučující zamyká a při návratu odemyká

 

Žáci byli poučeni a seznámeni s principy bezpečného školního prostředí:

-        jednání při vstupu do budovy školy a opouštění školy

-        odcházet ze školy nejlépe ve skupinkách, nehovořit mimo budovu s cizími osobami,                   při pocitu nebezpečí se ihned vrátit do školy, vyhledat pomoc dospělé osoby

-        hlášení podezřelého chování i ze strany spolužáků (např. držení zbraní, násilí, výhružky a  jiné podezřelé aktivity)

-        neotvírat zabezpečené vstupní dveře a nevpouštět cizí osoby do objektu školy

-        byli poučeni o jednání v krizových situacích – při vzniku mimořádné události

     Chápeme, že tato opatření mohou být do jisté míry omezující a nemohou stoprocentně zabránit opakování podobné události, jsou ale činěna na posílení bezpečnosti Vašich dětí i zaměstnanců školy. Děkujeme za pochopení a respektování přijatých opatření.

 

                                                                                     Mgr. Kateřina Guldánová

                                                                              ředitelka ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí

 

V Lípě nad Orlicí 30. 10. 2014